Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ σύναψε ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των παρακάτω οριζόντιων ιδιοκτησιών:

  • 1ου ορόφου 240 τ.μ. στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
  • ισογείου 190 τ.μ., στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
  • υπογείου 200 τ.μ., στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
  • 1ου ορόφου 250 τ.μ., στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
  • ισογείου 340 τ.μ., στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
  • 6ου ορόφου 150 τ.μ., στο Δήμο Πειραιά
  • 6ου ορόφου 135 τ.μ., στο Δήμο Πειραιά
  • ισογείου 325 τ.μ., στο Δήμο Κηφισιάς