Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Αγορά 

Πραγματοποιούμε συστηματική έρευνά για την αγορά ιδιωτικών και εμπορικών ακινήτων, με βάση τις προδιαγραφές και τα αιτήματα των πελατών μας, ανεξάρτητα από το πόσο μοναδικά ή συγκεκριμένα μπορεί να είναι αυτά. Οι υπηρεσίες αγοράς περιλαμβάνουν

 • Έυρεση Ακινήτων
 • Παροχή λεπτομερούς αναφοράς ανάλυσης ακινήτων
 • Παρουσίαση Ακινήτων
 • Συμμετοχή στις Διαπραγματεύσεις
 • Διαμόρφωση συμβολαίου αγοράς με βάση όλες τις νομικές πτυχές
 • Συναλλαγή με τις δημοτικές και πολιτειακές αρχές
 • Σχεδιασμός, ανακαίνιση, διακόσμηση

Πώληση

Διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοραίας τιμής του ακινήτου. Πραγματοποιούμε συντονισμένη προβολή του ακινήτου μέσα από το δίκτυο μας, αλλά και δημοσιεύοντας το σε συναφή μέσα και πηγές. Στη συνέχεια διαπραγματευόμαστε με τους υποψήφιους αγοραστές. Οι υπηρεσίες πώλησής περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση αξίας ακινήτου
 • Έυρεση υποψήφιων αγοραστών
 • Παροχή έκθεσης πώλησης
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις
 • Χειρισμός συμβολαίου πώλησης και όλων των νομικών πτυχών
 • Συναλλαγή με τις δημοτικές και πολιτειακές αρχές