Ανατολή Ακίνητα

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, την οικογένεια και την επιχείριση, αναλαμβάνουμε την αγορά, την πώληση, τη διαχείριση, τη κατασκευή και την ανακαίνιση ιδιωτικών και εμπορικών ακινήτων. Η ομάδα μας, με άξονα τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλους τους παράγοντες για την αγορά ή την πώληση ακινήτων.

Η ιδιοκτησία, η τοποθεσία, η τιμή, το περιβάλλον, οι κοινωνικές παράμετροι, αλλά και η κυριότητα και το νομικό καθεστώς, συνθέτουν το τοπίο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχουμε. Αποστολή μας είναι να εντοπίζουμε για τους πελάτες μας την ιδανική ιδιοκτησία ή τον ιδανικό αγοραστή, με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό τους, χωρίς να σταματάμε εκεί.

Στόχος μας είναι να δίνουμε στους πελάτες μας «το κλειδί στο χέρι» και να τους ανοίγουμε την πόρτα σε αυτό που πραγματικά οραματίστηκαν μαζί μας.