Πλήρης ανακατασκευή και ανακαίνιση κτηρίου δύο όροφο-διαμερισμάτων.

Ενδεικτικά, προσόψεις και μόνωση του κτιρίου, την ηλεκτρομηχανολογική υποδομή του κτιρίου, καθώς και όλα τα νέα στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης και διαμόρφωσης που υλοποιούν τη νέα σχεδιαστική μελέτη.

  • Φωτισμός: L4A
  • Είδη υγιεινής, πλακάκια: MANETAS
  • Αλουμίνια: Alumil S350 & M9660\
  • Θερμό-πρόσοψη: STO